Menu

Trao đổi xu thế phát triển lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động trong bối cảnh hiện nay

Xin trân trọng cảm ơn Cục trưởng Cục An toàn lao động đã dành thời gian đến nói chuyện với sinh viên Khoa An toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp về xu thế phát triển của lĩnh vực an toàn.

Đối tác chiến lược

(84-4) 3.857.3204