Menu

BH28 thực hành di chuyển nạn nhân và sơ cứu

BH28 thực hành di chuyển nạn nhân và sơ cứu.

Các bạn ấy đã biết cách làm cáng từ 2 thanh tre và 1 cái chăn và làm thế nào để tháo găng tay an toàn. Các bạn đã biết chưa? Hãy đến Khoa An toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp nhé!

 

Đối tác chiến lược

(84-4) 3.857.3204